The LEGO Movie Wiki
Advertisement

Gordon Zola is a character in The LEGO Movie.

Advertisement